WOZ-waarde bepalen appartement in Woontoren Apollo: hoe werkt dat nou?

14 april '23

Net een nieuwbouwappartement gekocht in Woontoren Apollo en nu al een aanslag op de mat? En dat terwijl de bouw nog in volle gang is! Hoe zit dat precies? Oók een woning in aanbouw heeft een WOZ-waarde. Dat baseert de gemeente dan op de waarde van de grond. Zelfs als er nog geen steen gelegd is! Benieuwd hoe gemeente Hengelo de WOZ-waarde precies bepaalt van jouw nieuwbouwwoning? Dat leggen we hier uit.

image alt

Waardepeildatum of toestandsdatum?

Laten we beginnen met twee belangrijke data bij het bepalen van de WOZ-waarde: de waardepeildatum en de toestandsdatum. Wat houden ze in? De waardepeildatum is de waarde van de woning op 1 januari, één jaar vóór het betreffende belastingjaar. En de toestandspeildatum is de toestand van de woning op 1 januari van het betreffende belastingjaar. Een nieuwbouwwoning moet natuurlijk vaak nog gebouwd worden op de waardepeildatum. Net als bij Woontoren Apollo. Wat dan? Dan kijkt Gemeente Hengelo dus naar de staat van het appartement op de toestandspeildatum (een jaar later). Bij nieuwbouw is de toestandspeildatum dus heel belangrijk bij het bepalen van de WOZ-waarde!

image alt

Voortgang bouw, hogere WOZ-waarde

Naarmate de bouw vordert, stijgt ook de WOZ-waarde. Een appartement dat nog in aanbouw is óf waarbij de bouw nog helemaal niet gestart is, heeft een andere waarde dan een opgeleverde appartement. Er wordt in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen een woning en een niet-woning. Hiervoor gelden verschillende tarieven. Als de bouw nog moet starten, geldt het niet-woning tarief bij het bepalen van de WOZ-waarde. Dat betekent dat alleen de grond wordt aangeslagen. Gemeente Hengelo kijkt dan naar de waarde van de grond en de totale bouwkosten op de waardepeildatum. En zó kom je uit op de geschatte waarde van jouw appartement.

Wettelijk vastgestelde percentages

Zijn ze al druk aan het bouwen op de bouwplaats, zoals bij Woontoren Apollo, dan wordt de woning, of in dit geval het appartement, aangeslagen voor het woning-tarief. Hierbij is ook de toestandspeildatum weer belangrijk voor de waardebepaling. Gemeente Hengelo kijkt op die datum hoe de woning eruit ziet en rekent met wettelijk vastgestelde percentages. Als bijvoorbeeld alleen de ruwe vloer van jouw appartement gereed is, reken je bijvoorbeeld 25 procent. Zit het dak al op de Woontoren en is het appartement waterdicht? Dan reken je met 60 procent. Let op: als het appartement in 2023 is afgebouwd, wordt deze pas als afgebouwd beschouwd op 1 januari 2024.

Waardebepaling opgeleverde woning

Eindelijk jouw nieuwbouwappartement is opgeleverd! En hoe zit het dan nu met de waardebepaling? Als het appartement opgeleverd is voor de toestandsdatum, kijkt de gemeente naar de waarde ervan op de waardepeildatum. Ook weer 1 januari, één jaar vóór het betreffende belastingjaar. Er zijn twee manieren: er wordt gerekend met verkoopprijzen van een jaar eerder óf de gemeente kijkt naar verkoopcijfers van vergelijkbare woningen rond deze datum, logisch niet?

Bezwaar maken WOZ-waarde nieuwbouw

Het opvragen van de WOZ-waarde van een bestaande woning is natuurlijk peanuts. Maar ook voor een nog te bouwen woning of appartement kun je gewoon de WOZ-waarde opvragen. Handig!

Voor het geval je vermoedt dat de WOZ-waarde van je nog te bouwen appartement te hoog uit zal vallen. De hoogte van de WOZ-waarde heeft invloed op een aantal belastingen, zoals gemeentelijke belastingen en de OZB (onroerendezaakbelasting). En teveel belasting betalen wil je natúúrlijk niet! Gelukkig kun je in dat geval meteen bezwaar maken bij de gemeente.

Heb jij een vraag? Neem contact op
Op zoek naar een nieuwbouwappartement? Bekijk het actuele aanbod